Pracownia RTG

INFORMACJA O WPŁYWIE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ NA ZDROWIE LUDZI I NA ŚRODOWISKO

Nazwa Jednostki: Indywidualna Praktyka Lekarska Jacek Sumara

ul. Adama Rożańskiego 52

32 – 085 Modlniczka

NIP: 8691647256

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2023 poz. 1173/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 1. Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w celach diagnostyki medycznej stomatologicznej.
 2. Zainstalowane na terenie jednostki aparaty RTG posiadają wymagane prawem zezwolenia:
 3. Decyzja nr 1/89/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. zezwalająca na uruchomienie pracowni rtg w zakresie diagnostyki medycznej.
 4. Decyzja nr 2/139/2019 z dnia 30 października 2019 r. oraz Decyzja nr 2/97/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celu diagnostyki medycznej.
 5. Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierza środowiskowego. Odczytywanie dawek prowadzi akredytowane Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej w Krakowie na podstawie kwartalnych rozliczeń. Ewidencje i nadzór z odczytów prowadzi w pracowni Inspektor Ochrony Radiologicznej. Wyniki z pomiarów dozymetrycznych nie przekraczają rocznego ustalonego limitu 1 mSv.
 6. Pomiary osłon stałych. Pracownia rentgenowska została wykonana zgodnie
  z zatwierdzonym projektem budowlanym. Ekspozycja medyczna wykonywana jest
  w sterowni, wszystkie drzwi gabinetu rentgenowskiego w tym czasie są zamknięte. Szczegółowe informacje, rozmieszczenie, szkic pracowni zawiera zatwierdzony przez WSSE w Krakowie projekt osłon stałych.
 7. Pomiary dozymetryczne osłon stałych wykonanych w pracowni rentgenowskiej, wskazują na właściwe zabezpieczenie ścian, stropów, okien i drzwi gabinetów przed przenikaniem promieniowania jonizującego.

Wnioski:

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.